Zwrot

 

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

W celu zwrócenia zakupionego towaru należy w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia poinformować Sprzedawcę o chęci zwrotu zakupu, podając imię, nazwisko, numer zamówienia, nazwę zwracanego towaru oraz nr konta na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy znajduje się poniżej. Oświadczenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected], wpisując w temacie  „Zwrot”.

Następnie w przeciągu 14 dni od  daty odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest odesłać zakupiony towar wraz z dokumentem potwierdzającym zakup na  adres:

Avalon Extreme
Domaniewska 50A
02-672 Warszawa.

Zwrot pieniędzy nastąpi w przeciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru.

 

> Formularz zwrotu

> Zwrot UOKiK

 

 

Reklamacja

 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeśli towar jest wadliwy.

W celu złożenia reklamacji zakupionego towaru należy poinformować Sprzedawcę podając imię, nazwisko, numer zamówienia, nazwę reklamowanego towaru, opis wady oraz wybór żądania. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy znajduje się poniżej. Oświadczenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected], wpisując w temacie  „Reklamacja”.

Następnie reklamowany towar wraz z wydrukowanym oświadczeniem oraz dowodem zakupu należy przesłać na adres:

Avalon Extreme
Domaniewska 50A
02-672 Warszawa.

Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

 

> Formularz reklamacji

> Reklamacja UOKiK

 

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktów.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta zwrotowi nie podlegają towary wyprodukowane na zamówienie (wg specyfikacji klienta), niektóre towary ze względu na aspekty higieniczne oraz bilety związane z wydarzeniami sportowymi datowane na konkretny dzień.